Unify Tümleşik İletişim Çözümleri

Unify Tümleşik İletişim Çözümleri

Her otel tipi için ses haberleşmesi ihtiyaçları farklıdır. Bu ihtiyaçlara cevap verecek en uygun fiyat/performansına sahip çözümü tasarlamak ise ayrı bir tecrübe...

IPTV ve Digital Bilgilendirme Çözümleri

IPTV ve Digital Bilgilendirme Çözümleri

İnteraktif IPTV sistemleri alışılagelen Pay TV kavramını geride bırakarak bu alandaki tüm oluşum ve öngörülerin değişmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Interaktif IPTV …

Zayıf Akım ve Yapısal Kablolama Çözümleri

Zayıf Akım ve Yapısal Kablolama Çözümleri

Sistemlerinin hızlı, sağlıklı ve problemsiz çalışabilmesi için network kablolama altyapısı çok önemlidir. Çoğu zaman alt yapıya yeterince önem verilmediği için..

Network ve Sunucu Çözümleri

Network ve Sunucu Çözümleri

Ağ Anahtarları (Network Switch) DVA Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., HP’nin (www.hp.com) Silver iş ortağı statüsünde hem omurga hem de kenar ...

Favorite Blogs:buy Imovane online