ACTIMIZE BANKACILIK VE FİNANS ÇÖZÜMLERİ

A) KARA PARAYLA MÜCADELE (AML) ÇÖZÜMLERİ

Actimize Kara Parayla Mücadele (AML) çözümleri aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.

Bu çözümler ayrı ayrı kurulabileceği gibi beraber kurularak daha etkin sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır. Modüler çözümler arasındaki bağlantı ve iletişim sayesinde, riski müşterilere ve onların aktivitelerine atarken ek bir içerik sağlanacaktır. Bu sayede alarm kalitesi artarken, hatalı alarm sayısı da düşecektir.

Ayrıca, tüm Actimize çözümleri aynı ortak bir platforma kurulduğundan, kullanıcılar kurumsal risk bazında bütünsel (holistic) bir görüşe sahip olacaklar, kurulum eğitim ve data altyapısının sağlanması noktasında maliyet avantajı sağlayacaklardır.

A.1) Suspicious Activity Monitoring (SAM)

NICE Actimize SAM modülü şüpheli işlemlerin tespitinde çok-katmanlı benzersiz bir yaklaşım sunar. Anormallik tespit algoritmaları, müşterilerin tarihsel ve benzer gruplara göre olan aktivitelerini profilleyerek daha önceden bilinmeyen davranışlarını tespit eder. Kural tabanlı modeller de kara para aklama girişimlerini yakalar. Ek olarak, sistem değişen senaryolar ve kurallara göre müşterilerin kendi tespit senaryolarını yazmasını sağlar. Şüpheli işlemlerin tespit edilmesiyle alam üretilir. Üretilen alarmlar AML gurubu tarafından incelenerek belirlenen iş planına göre sistem üzerinden değerlendirilir.

NICE Actimize SAM Çözümünün Temel Farklıkları ve Faydaları:

  1. Sistemle beraber gelen çok yönlü ve geniş tespit kuralları

Çözüm paketi içindeki kurallar, nakit veya nakit muadili transferleri, elektronik transferleri, sigorta poliçelerini, menkul kıymetler işlemlerini vb… içerir. Analitik model, tarihsel profil ve benzer grup sınıflandırması yaparak bu verileri, müşterinin tarihsel aktivitesi ve benzer grup davranışı ile karşılaştırarak sıra dışı aktiviteleri tespit eder.

  1. Farklı kanal ve seviyelerde aktivitenin izlenmesi

Bireysel müşteri aktivitesini Müşteri veya Müşterinin Ait Olduğu Holding seviyesinde izleyerek farklı kanallardan gelen bilgiyle büyük resmin görülebilmesini sağlar.

  1. Yüksel kalitede alarmlar

Actimize, akıllı skorlama, interaktif öğrenme, alarm konsolidasyonu ve baskılama yöntemlerini kullanarak yüksek kalitede alarmlar üretir. Actimize, otomatik olarak ve akılcı bir şekilde en kritik alarmlara en yüksek skoru ürettiğinden, son kullanıcılar en yüksek öncelikli konulara yoğunlaşabilirler. Ayrıca müfettişler, eşik değerlerini ve skorlama formüllerini IT desteğine ihtiyaç duymadan kendileri değiştirebilirler.

NICE Actimize SAM Çözümüyle Gelen Ek Özellikler:

  • Global Search Özelliği: Google arama özelliğine benzer bir özellik olup Actimize veri tabanındaki tüm hesap ve müşterilere kolayca erişilebilir.
  • RFI Özelliği: Sistemde tanımlanacak bir email adresi üzerinden RCM kullanıcısı olmayan Akbank çalışanlarına da email gönderilebilir. Gönderilen ve cevaplanan tüm emailler sisteme otomatik olarak yüklenir. Bu sayede kişisel maillerde veya mail gruplarında bilginin saklı kalmasının önüne geçilir. Tüm bilgilere Actimize RCM önyüzü üzerinden erişilebilir.
  • Policy Manager: Policy Manager kullanılarak istenen “custom” kurallar çok daha esnek, hızlı ve efektif olarak tanımlanabilir.
  • DART: Actimize veritabanı üzerinde veri madenciliği yapılmasına olanak sağlar. Hazırlanacak şablonlar sayesinde raporlar otomatik oluşturularak ilgili kişi/ gruplara email olarak gönderilebilir.
  • Dashboard: Yönetici portali olarak dizayn edilerek istenen metrikler grafiklerle takip edilir.
  • UDM: Farklı Actimize çözümleri için artık tek bir “Staging” Veri Tabanı kullanılabilmektedir. Unified Data Management (UDM) kullanılarak bankanın ETL ile sağladığı veriler farklı çözümler tarafından kullanılır. Banka tekrar tekrar aynı verileri hazırlamak zorunda kalmaz.
  • Actimize CDD/ KYC çözümünden alınan risk skorları SAM platformuna beslenerek SAM alarmları kalitesi arttırılır, popülasyon gruplarının belirlenmesinde CDD verileri kullanılır.

 

A.2) Customer Due Diligence (CDD/ KYC)

Actimize CDD çözümü müşteri riskini, hesap açılışlarında KYC- müşterini tanı konseptinde ve  CDD- durum tespit süreci kapsamında uçtan uca tekrar tekrar değerlendirir. Çözüm, para aklama riskinin değerlendirilmesini kolaylaştırır, müşterinin davranışlarını anlamayı kolaylaştırır, bankanın müşteriyle alakalı riskleri tanımlamasını, yönetmesini ve azaltmasını sağlar. Banka, denetim maliyetlerini düşürdüğü gibi, AML programının etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Çözüm, kullanılması durumunda Actimize WLF çözümüyle de direkt entegre çalışarak, kimlik doğrulama, yasaklı ve PEP (politik sorunlu kişiler) sorgulama ve ileri derecede durum tespit süreci yapılmasına olanak verir. Müşterilerin, belirlenen iş akışı içinde sürekli ve düzenli olarak risklerinin skorlanması sayesinde kurumlar müşteri risklerini çok daha net olarak görebilir, iş yükünü azaltabilir, verimliliği arttırabilir ve kaynakları en riskli olarak tanımlanan müşterilere kaydırabilir.

CDD çözümünün temeli, her müşteri için risk hesaplayan sofistike analitik mekanizmasıdır. Risk skorlaması müşterileri sınıflandırırak ilgili “due diligence” prosedürünün koşulmasını sağlar. Risk skoru, çok geniş kapsamlı risk indikatörleri barındıran bir risk faktörü kütüphanesinden yararlanılarak oluşturulur. Risk skorunun oluşturulmasında statik ve dinamik faktörler aynı anda dikkate alınır.

Müşteri hesap açtığında çözüm sistematik ve sürekli olarak müşteri riskini değerlendirir. Müşterinin karakteristik yapısı değiştikçe, kullandığı ürün ve servisler gelişir veya iş ortamı değişir. Çözüm, müşteri riskinde dikkate değer değişiklikleri tanımlayarak son kullanıcıya alarm üretir. Bu sayede, otomatik olarak ve suç oluşmadan para aklama girişimlerini proaktif olarak önleme şansına sahip olunur.

A.3) Watch List Filtering (WLF)

Actimize WLF çözümü, yasaklı listelerinde bulunan firma ve kişilerin tespitini, ödeme sistemleriyle gerçek zamanlı parasal transferlerini izleyerek yapar. Ek olarak, çözüm hesap açılış sistemleriyle de gerçek zamanlı entegre olarak tüm müşteri izleme ihtiyaçlarını tek bir yazılım üzerinden takip etmenizi sağlar.

WLF çözümü 4. Jenerasyon, kültürel tabanlı isim eşleştirme analitik yöntemini içinde barındırır. Buradan alınan skor, akıllı skor mekanizması kullanılarak Romen, Arap, Rus, Kore, Çin vs. orijinli isimlerin bulunduğu listelerle karşılaştırılarak iyileştirilir.  Yazılım kullanıcının ihtiyaç duyduğu filtreleme araçlarını sağlarken, yasaklı listeden bir alıcıya transfer yapılması riskini ortadan kaldırır ve yanlış alarm sayısını düşürür.

Actimize WLF, piyasada OFAC, UN, EU, OSFI, UK HM Treasury and AUSTRAC gibi düzenleyici kurumlar tarafından hazırlanmış Dow Jones, Thomson-Reuters, Lexis-Nexis gibi firmalar tarafından yayınlanan listelerle entegre olarak çalışır. Yazılım merkezi bir liste yönetimi sağlar. Bunun dışında kullanıcılar kendi listelerini yaratıp sisteme yükleyebilirler.