BigID Kişisel Verilerin Bulunması Çözümü

Türkiye’de KVKK (Kişisel Verilen Korunması Kanunu), Avrupa’da GDPR (General Data Protection Regulation) kapsamında kişisel verilerin bulunması, korunması ve yönetilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

BigID (www.bigid.com), kuruluşların müşteri kimlik verilerini, ilişkili risk ve kullanım faaliyetlerini görebilmelerini sağlar. Bunun için birincil ve ikincil veri kaynaklarını tarar. Machine Learning (ML- Makine Öğrenimi) tekniklerini kullanarak verinin başarıyla sınıflandırılmasını sağlar.

BigID çözüm konsolu sayesinde firmalar, veri gizliliğini izler ve analiz eder.

Gartner tarafından 2018’de “Cool Vendor of The Year” alanında sınıflandırılan BigID, birçok farklı kuruluş tarafından da ödüle layık görülmüştür.

Çözümün başlıca özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

Kişisel Verilerin Bulunması:

BigID çözümü, kurum ve bulut genelinde Kişisel Verileri (Avrupa- GDPR, Türkiye- KVKK) arar ve bunları temel düzenleyici gereklilikleri destekleyen bir veri envanteri oluşturmak için korumak istediğiniz kimliklerle ilişkilendirir.

BigID, (Personally Identifiable Information- PII)’ in sınıflandırmasını basitleştirir, keşfettiği kişisel verilerin benzersizliğini belirlemeye yardımcı olur ve kimlik verilerinin envanterini çıkarır.

Veri Haritasının Çıkarılması:

BigID’nin Gizlilik Yönetimi platformu, veri erişimini izler ve kişisel bilgilerin kuruluşta nasıl işlendiğini analiz eder. Bu sayede, gizlilik etkisi değerlendirmeleri için gereken veri eşlemesinin otomatikleştirilmesine ve bu veri haritalarının güncel tutulmasına yardımcı olur. BigID, aynı zamanda gizlilik ihlalleri ve olası ihlaller konusunda uyarılar üretir.

Gizlilik Riski:

BigID’in gizlilik yönetimi platformu, kuruluşların veri duyarlılığı, ikamet, güvenlik ve erişim gibi faktörlere bağlı olarak veri riskini anlamalarına ve karşılaştırmalarına yardımcı olur. BigID veri riski puanlama özelliği statik ve dinamik risk ölçümüne sahiptir; NIST gibi gruplardan modüler risk modelleri; kurumsal özelleştirilebilirlik; azaltma ve atama, iş akışı için operasyonel öneriler getirir.

Uyumluluk Analizi:

BigID, güvenlik, gizlilik ve risk analistlerinin kullanımı için bir gizlilik operasyon merkezi sağlar.

Bu merkez keşfedilen Kişisel Verileri, veri riskini ve kullanım uyumluluğunu düzenlemelere ve rızaya göre sorgular ve analiz eder. İstihbarat konsolu, denetçilerle paylaşılabilecek uzman bir raporlama ve sorgulama sistemi olarak işlev görür.

Çözüm Özellikleri Aşağıda Verilmiştir.