TESISINIZDEKI 5 MUHTEMEL RİSK!

‘’Binalarda, yangın gibi acil durumlardaki can ve mal kaybının ana sebebi genellikle İnsan hatalarından ve ihmalden kaynaklanmaktadır’’

Insan hayatı ve mal kaybı ile yakından alakalı bina güvenlik sistemleri ülkemizde malesef ihmal edilen bir konudur. Can ve mal kaybı ile sonuçlanan olaylara bakıldığında bariz insan hata ve ihmali ana sebep olarak karşımıza çıkmaktadır.

Binalardaki güvenlik altyapısının sürekli çalışır durumda tutulması ciddi öneme sahiptir. 10 sene ihtiyacınız olmayan güvenlik sisteminiz, size 11. senede ciddi sonuçlardan kurtarabilir, istenmeyen finansal, hukuki ve vicdani yükümlülüklerden koruyabilir.

Bu yazımızın amacı, bu tür istenmeyen olaylar yaşamamk için almanız gereken önlemlerden bahsetmektir. Aşağıdaki soruların kendinize sormanızı öneririz.

 • Yangın sisteminiz çalışır durumdamı, en son ne zaman test ettiniz?

Sistem yıllık periyodik bakımlar ile düzenli kontrol edilmeli. Panellerdeki arıza ve hatalar düzeltilmeli.

 • Yangın durumunda tesiste kalanların zamanında haberdar olacağından emin misiniz?

Bakım periyotlarında yangın senaryosu testi mutlaka yapılmalı.

 • Bina tahliyesinde insanlar doğru kaçış yolunu bulabilecekmi?

Insanların kaçış yollarındaki dumansızlık, yönlendirme, sesli ve ışıklı ikaz sistemleri mutlaka test edilmeli.

 • Yangın önleyici ve söndürücü sistemleriniz mevcutumu, çalışır durumda mı?

Tesisteki yangın damperleri, basınçladırma, FM200, asansör, kelebek vana, jokey pompa ve acil anons sistemleri entegrasyonları mutlaka test edilmeli.

 • Acil durumlarda tesisinizin her noktasını gözlemleyip önlem alabilecek durumda mısınız?

Tesisinizdeki acil durumda, kriz yönetiminde izleme ve kayıt sistemleri aksaklık olmaması için periyodik bakımlar ile düzenli kontrol edilmeli. 

DVA Telekom olarak, tecrübeli ekibimizle tesis güvenlik altyapınızın kontrol, bakım, destek ve devamlılık hizmetlerini sunmaktayız.

 • Periyodik bakım
 • 7/24 Yerinde ve uzaktan servis destek
 • Tesis denetlemeleri

Birçok otel, hastane, eğitim kurumu, avm, havalimanı gibi proje uygulama referansımız mevcut. Yukarıdaki riskleri ortadan kaldıracak hizmetleri, uzman ekiplerimizle sunmaktayız.

Bu konudaki İlgili Yönetmelik Maddesini de aşağıda dikkatinize sunmak isteriz.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, BEŞİNCİ KISIM

Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

BİRİNCİ BÖLÜM, Genel Hükümler

Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri

               MADDE 67- (1) Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

               (2) Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.

               (3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

YANGIN SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM PROSEDÜRLERİ

 • Tüm saha elemanlarının (dedektör, modüller ve sirenler) kontrolleri ve ayarlanması.
 • Sistem akülerinin periyodik bakımının yapılması.
 • Alarm ve ihbar veren (sesli ve görsel) cihazların test edilmesi.
 • Ana ve yedek güç kaynaklarının test edilmesi.
 • Lamba ve LED devrelerinin test edilmesi.
 • Kornalar ve flaşörlerin test edilmesi.
 • Kontrol ünitelerinin test edilmesi.
 • Paneller arası haberleşmenin kontrolünün yapılması.
 • Yangın Sistemi Kontrol PC si ara yüz programı üzerinden; cihaz, harita ve linklerin kontrol edilmesi.
 • Sistem senaryosunun yılda en az bir kere olmak üzere düzenlenmesi.
 • Yangın – Kartlı Geçiş, FM200 Sistemi Entegrasyonunun kontrol edilmesi.
 • Saha ve merkezi ekipmanların toz tamizliği.
 • Sistem ile ilgili rapor ve teklifin hazırlanması.

DEDEKTÖR TEMİZLİĞİ

 • Yangın algılama sistemlerinde kullanılan tüm dedektörler (ısı,duman, alev v.s) bulunduğu ortamdaki toz faktöründen etkilenir.
 • Aylar hatta yıllar boyunca dedektör içinde biriken tozlar hatalı alarmlara yada algılamama sorunlarına neden olur.
 • Uzman ekiplerimizce tesisinizdeki tüm dedektörler tek tek gezililir. Uygun  kimyasallar ile temizlenerek dedektörleriniz ilk günkü temizliğine ve işlevselliğine kavuşturulur.

TESISINIZI KESINTIZ IZLEYIN VE KAYIT ALTINA ALIN!

 • Mevcut dahili kameraların kontrolü.
 • Netlik ve pozisyon ayarların gözden geçirilmesi.
 • Monitörlerinin kontrollerinin yapılması.
 • Görüntü netlik ayarlarının yapılması.
 • Kayıt cihaz bağlantı ve kablolarının kontrolü.
 • Kayıt ve Tarih Kontrolü.
 • İzleme yazılımlarının kontrolü.
 • Backup ların alınması.
 • Güncellemelerin yapılması.
 • Sistem ile ilgili rapor ve teklifin hazırlanması.

UYDU ve IPTV SİSTEMLERİ

 • Freakansların kontrolü.
 • Sinyal ölçümleri.
 • Set Top Box ünitelerinin kontrolü.
 • Uydu antenlerin kontrolleri.
 • Anfilerin kontrolü
 • Transponder ların kontrolü
 • Kanal listesi düzenlenmesi.
 • PMS entegrasyon kontrolü.
 • Sistem loglarının alınması.
 • Güncellemelerin yapılması.
 • Ekipmanların toz temizliği.
 • Sistem ile ilgili rapor ve teklifin hazırlanması.

ACİL ANONS SİSTEMLERİ ve PROFESYONEL AV SİSTEMLERİ

 • Mevcut hoparlör hatlarının, geçişlerin kontrolü.
 • Zone bazında hatların ve ses kalitesinin kontrol edilmesi.
 • MP3/CD Player lerin kontrol edilmesi.
 • Mixer lerin kontrol edilmesi.
 • Anfilerin kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması.
 • Cihaz bağlantı ve kablolarının kontrolü.
 • Sistem backup larının alınması.
 • Yangın kontaklarının kontrol edilmesi.
 • Senaryoya uygun, ilgili zone acil anonsların kontrol edilmesi.
 • Sistem ile ilgili rapor ve teklifin hazırlanması.

TELEFON SANTRALLERİ

 • Iç hat abonelerin kontrolü.
 • Dış hatların kontrolü.
 • Santral toz temizliği.
 • Akü ve bataryaların kontrolü.
 • Sistem loglarının alınması.
 • Güncellemelerin yapılması.
 • Backuplarının alınması.
 • Arayüzlerin kontrolü.
 • PMS entegrasyon testi.
 • Sistem ile ilgili rapor ve teklifin hazırlanması.

Hakan Kır

DVA A.Ş./Proje Yöneticisi