Güvenli Doğrulama Protokollerinin Mobil Bankacılıkta Kullanımı

Mobil bankacılık geçtiğimiz birkaç yıl içinde, müşterileri kaybını önleme ve maliyetleri azaltmak gibi iki ana amaca ciddi katkılar sağlamaya başlamıştır. Mobil transaction maliyetleri masaüstü bilgisayar üzerinden yapışan işlemlere oranla daha düşüktür. Akıllı telefon kullanımının artması ile birlikte son kullanıcının finansal işlemlerinde mobil bankacılığın ağırlığı gittikçe artmaktadır. Dünyadaki eğilim finansal kurumların müşterilerinin tercihinin, mobil üzerinden güvenli işlem yapmalarını sağlayan kurumlara doğru kaydığını göstermektedir, şube bankacılığının toplam işlemlerdeki ağırlığı gittikçe azalacaktır.

Ancak mobil bankacılık işlemlerinin artmasının getirdiği bazı sorunlar da mevcuttur. Bu servisleri kullanan veya kullanmak isteyen banka müşterileri doğal olarak işlemlerin ve kullandıkları uygulamaların güvenliği konusunda oldukça hassastır ve bu tür uygulamalara mesafeli yaklaşmaktadır. Dolayısıyla banka ve finansal kuruluşların müşterilerine, bu tür uygulamaların güvenliği konusunda ikna edici yöntemler sunmaları gerekir.