NICE Actimize Employee Fraud

İç Tehditler Neledir?

Çalışanlar, kuruluşunuzun en büyük varlıklarından birini temsil eder. Covid-19 ile uzaktan çalışmanın standart hale geldiği bir ortamda çalışan faaliyetlerini incelemek, şirket politikalarının uygulanmasını sağlamak daha da zor hale geldi.

Olumsuz çalışan faaliyetlerinden kaynaklanan mali kayıp ve itibar hasarı büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Çalışanlar, sistemlere, fonlara ve bilgiye erişimin yanı sıra kurumsal uygulamalar hakkında da bilgiye sahiptir. Buradaki zorluk, çalışanların olası dolandırıcılık faaliyetlerini ve kurallara aykırı davranışları belirlemek ve ardından banka ve müşterileriniz için etkin varlık koruması sağlarken çalışanlara karşı uygun soruşturma vakaları oluşturmaktır.

Çalışan Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde İzlemek İçin:

NICE Actimize Çalışan Dolandırıcılığı çözümümüz, tüm işletme ve tüm kanallar bazında yapılabilecek dolandırıcılık faaliyetlerini tespit ederek parasal kayıplara, oluşacak risklere ve marka hasarına karşı koruma sağlar. Çözümümüz, araştırma süresinden tasarruf etmek için görsel analitik ve yapay zeka sağlayan ActOne Akıllı Araştırma Platformu üzerinde çalışır.

Çalışan dolandırıcılığı faaliyetlerini ve şirket politikasının ihlalini aşağıdaki araçlarla tespit edebiliriz:

 • Gizli anlaşma ve ilişkilerin keşfi
 • Makine öğrenimi modelleri – kendi kendine geliştirme yetenekleriyle
 • Akran profili oluşturma (peer group analysis) ve davranış analizi
 • Entegre dolandırıcılık yönetimi verileri ve gerçek zamanlı dolandırıcılık önleme
 • Kapsamlı soruşturma yönetimi araçları

Actimize Employee Fraud çözümü aşağıdaki analiz yöntemlerini kullanarak en etkin çözümü sağlar.

 • Eş Profili Oluşturma: “Peer Profiling” çalışanları, çalışanın akran grubunun faaliyetleriyle karşılaştırarak anormal davranışları tespit eder.
 • İşlem Sıklığı: “Sequence” olağandışı ve/veya büyük ölçüde dolandırıcılık göstergesi olan işlemsel faaliyetleri, işlem sıklığını ve farklı kombinasyonları tespit eder.
 • Dolandırıcılık İlişkisi: “Fraud Correlation”, herhangi bir kombinasyonda dış dolandırıcılıkla son derece yüksek bir korelasyona sahip olabilecek faaliyetlere dayalı bir puan oluşturan temel göstergeleri analiz eder.
 • Çalışanlarla İlgili Hesapların Etkinliği: “Employee-Related Accounts Activity” herhangi bir kombinasyonda çalışanların hesaplarındaki anormal etkinlikler tespit edilir.
 • Şüpheli Aktivite: “Suspicious Activity”, herhangi bir kombinasyonda şüpheli olarak değerlendirilebilecek aktivitelere dayalı bir puan oluşturan temel göstergeler incelenir. (örneğin, müşteri adresinin bir çalışan adresine değiştirilmesi).
 • Hassas Hesaplar: “Sensitive Accounts”, büyük olasılıkla dolandırıcılıların hedefinde olan hesaplarda (örneğin yaşlıların hesapları, aktif olmayan hesaplar, vb.) şüpheli etkinlikleri analiz eder.
 • Referans Veriler: “Reference Data”, çalışan yaşı, çalışan durumu vb. gibi direkt alarm oluşturmayan verileridir. Referans Veriler, bir puanın değerine katkıda bulunabilir, ancak bir uyarı oluşturmak için tek başına kullanılamaz.
 • Listeler: “Listeler”, bir müşteri, hesap, şube vs. için oluşturulur. İzleme listesi, black list veya safe list olabilir. Listede bulunan entityler negatif veya pozitif ek puanlar alır.