Machine Learning ile Desteklenen KVKK (GDPR) Uyum Çözümleri

Türkiye’de KVKK (Kişisel Verilen Korunması Kanunu), Avrupa’da GDPR (General Data Protection Regulation) kapsamında kişisel verilerin bulunması, korunması ve yönetilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yapay Zeka (ML- Machine Learning) ile desteklenen platformlar yapısal ve yapısal olmayan kişisel verilerin çok farklı dosyalarda, veri tabanlarında, uygulama ve email sunucularında bulunmasını, verinin başarıyla sınıflandırılmasını sağlamaktadır.
Haritası çıkarılan verilerin şirket içi veya şirket dışında paylaşılması için şifrelenmesi, isimsiz hale getirilmesi, genelleştirilmesi gibi birçok farklı yöntem uygulanabilir.

DVA Bilgi Teknolojileri, temsilcisi olduğu ürün portföyü ve danışmanlık hizmetleriyle her ölçekte firmanın bünyesinde bulunan kişisel verileri bulmasına, gizlilik ölçütlerine uygun olarak kullanmasına, istendiğinde hangi verinin nerede silineceğine karar verilmesine yardımcı olur.