NexaFace Yüz Eşleştirme ve Doğrulama Çözümü

NexaFace, 1:1 veya 1:n  yüz eşleşmesi yapan Yazılım Geliştirme Kitidir. Bu yazılım paketinin önemli özellikleri şunlardır:

  • Hızlı eşleme – NexaFace, yüzleri çekşrdek başına 100.000 resme varan oranlarda karşılaştırabilir. Kütüphane, işlemci desteği olarak birçok çekirdekten faydalanacak şekilde yapılandırılabilir.
  • Entegrasyon Kolaylığı – NexaFace, basit, öğrenmesi kolay bir API’ye sahiptir.
  • Görüntü Biçimleri için destek – NexaFace, görüntüleri çeşitli biçimlerde içe aktarmayı destekler. BMP, TIF, PNG ve JPEG formatlarındaki görüntüleri destekler.

Aşağıdaki örnekte eski kimliklerden alınan bir resim örneği güncel selfie resimle karşılaştırılmış ve örnek resim havuzu içinde en yüksek eşleşme sağlanmıştır. Not: Güvenlik nedeniyle yüzler şilinmiştir.