DOBSAFE :Onboarding Sürecine Tekil Çözüm

AML ve CTF alanında onlarca yıllık tecrübeye sahip DVA Bilişim ekibi, sahip olduğu bilgi birikimini DOb-Safe çözümüne aktarmıştır. DOb-Safe yazılımı güvenli dijital onboarding çözümleri sağlamaktadır.

Finansal kuruluşlar, dijital müşteri edinimi sırasında müşteri adayına ait kara para riskini  (AML Risk) ve terörün finansmanıyla (CTF Risk) alakalı bir risk taşıyıp taşımadığını anlık kontrol etmek zorundadır.

DOb-Safe, potansiyel müşteri riskini, hesap açılışlarında KYC (müşterini tanı) konseptinde değerlendirir. Çözüm, müşteri adayının riskinin değerlendirilmesini kolaylaştırır, finans kurumunun müşteriyle alakalı riskleri tanımlamasını, yönetmesini ve azaltılmasını sağlar.

Çözüm, kimlik doğrulama, yasaklı (Sanction) ve politik sorunlu kişi (PEP) sorgulama, PEP liste yakınları (RCA) ve risk seviyesi tespiti yapılmasına olanak verir. Müşterilerin, belirlenen iş akışı içinde sürekli ve düzenli olarak risklerinin skorlanması sayesinde kurumlar, müşteri risklerini çok daha net olarak görebilir, iş yükünü azaltabilir, verimliliği arttırabilir ve kaynakları en riskli olarak tanımlanan müşterilere kaydırabilir.

DOb-Safe çözümünün temeli, her müşteri için akıllı liste taraması yapan ve risk hesaplayan sofistike analitik mekanizmasıdır. Akıllı liste taraması fuzzy match algoritmasını kullanarak benzer kişiler arasında doğru eşleşmeyi yapar. Risk skorlaması müşterileri sınıflandırarak ilgili prosedürün koşulmasını sağlar. Risk skoru, risk indikatörleri barındıran bir risk faktörü kütüphanesinden yararlanılarak oluşturulur. Risk skorunun oluşturulmasında statik ve dinamik faktörler aynı anda dikkate alınır.

DOb-Safe riskli müşteri adaylarını tanımlayarak son kullanıcıya alarm üretir. Finansal kuruluşlar, müşteri adaylarının riskini DOb-Safe ile değerlendirerek alınacak risklere karar verir, riskli durumlarda müşteri adayını reddedebilir.